JZK w Portugalii

JZK w Portugalii, fot. Eugenia Was